Nevar izdrukāt šo lapu

Pēc vairāk kā 3 gadu darba mūsu Zinātnisko pētījumu un attīstības departamenta speciālistu veiktajiem pētījumiem IT sistēmu lietotāju darbību anomāliju atklāšanā ir sasniegti būtiski rezultāti. Sadarbībā ar Pētersona Patents esam sagatavojuši un iesnieguši Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijā (WIPO) starptautisko patenta pieteikumu, lai aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas radīts attīstot metodi IT sistēmu lietotāju darbību anomāliju atklāšanai.


Starptautiskais patenta pieteikums sniedz pagaidu intelektuālā īpašuma aizsardzību vismaz 148 valstīs un ļauj pieteicējam turpināt patentēšanos jebkurā no tā izraudzītajām valstīm, lai pilnībā nostiprinātu (iegūtu patentu) savas intelektuālā īpašuma tiesības.


Atklātā anomāliju noteikšanas metode tiek izmantota mūsu radītajā produktā e-StepControl.

 WIPO logo with eSC