Nevar izdrukāt šo lapu

Jaunumi

2021. gada trešajā ceturksnī plānojam izlaist specializētu programmatūras adapteri, lai būtu iespēja papildu vākt datus par lietotāju darbībām un darbību secībām web lietotnēs. Datu savākšanas mērķis ir bagātināt lietotāju darbību auditācijas pierakstus.

Ir divi galvenie iemesli, kāpēc šāds adapteris ir nepieciešamas:

  • pirmkārt, vairākām standarta programmām ne visas lietotāju darbības ir iespējams auditēt, piemēram, MS Dynamics nav iespējams auditēt “select” izsaukumus un
  • otrkārt, strādājot ar dažādām trešo pušu izstrādātām IT sistēmām, esam konstatējuši, ka vairums programmizstrādes uzņēmumu veido sistēmas ar nepilnīgu un nekvalitatīvu lietotāja darbību auditācijas pierakstu savākšanas mehānismu. Dažreiz, auditācijas datu savākšanas un uzglabāšanas struktūra slikti pakļaujas datu apstrādei.

Jaunais adapteris ļaus kompensēt iepriekš izstrādātu IT sistēmu nepilnības attiecībā uz lietotāju darbību auditācijas pierakstu fiksēšanu un apstrādi.

 Keyboard