Nevar izdrukāt šo lapu

Saskaņā ar 2019.gada 8.aprīlī noslēgto līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.1.1.1/18/A/006 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas ietvaros, kas parakstīts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi un SIA "ABC software" kā Finansējuma saņēmēju, SIA "ABC software" ar 2019.gada 1.maiju uzsāk pētniecības projekta "SAI – aizdomīgu darbību identifikācija, mašīnmācīšanās metožu pielietojums aizdomīgu darbību atklāšanai" realizāciju.


Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par inovatīvu metodi, kas ļauj identificēt netipisku uzvedību IT sistēmas lietotāju rīcībā un izmantot to, lai radītu tehnoloģiju, kas nosaka lietotājam piešķirto pilnvaru jeb autorizācijas pārkāpumus.


Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. maijs līdz 2021. gada 31. marts.


Publicēts: 02.05.2019.


NAP2020