Nevar izdrukāt šo lapu

Laiks, kad integrācijā tika pielietots princips: katru sistēmu integrēt ar katru citu sistēmu, ir pagājis. šodien šī pieeja nav pieļaujama, jo tas ir tehnoloģisks strupceļš. Informācija glabājas datu bāzēs, kuru skaits, apjoms un sarežģītība nepārtraukti turpina pieaugt. Datu bāzu struktūra un uzbūves tehnoloģijas ir atšķirīgas, tādēļ, ja netiek pielietotas tehnoloģisko platformu neatkarīgas integrācijas metodes, bieži rodas tehnoloģiskās savietojamības problēmas.

Turklāt, sakaru infrastruktūra, ko lieto savstarpējai informācijas apmaiņai, ir dažādā tehniskā stāvoklī, kas negarantē sakaru nepārtrauktību, tādēļ integrācijas programmatūrai ir jāspēj apstrādāt situācijas, kad sakaru kanāli kļūst ļoti lēni, kā arī gadījumi, kad tie kļūst nepieejami.
Minētie apstākļi mudināja virzīties uz risinājumu ar šādām pazīmēm:

 • integrācijas tehnoloģiskajam standartam ir jābūt universālam, tas nozīmē, neatkarīgam no dažādu programmatūras ražotāju tehnoloģijām;
 • integrācijas standartam jābalstās uz labāko pasaules mēroga pieredzi un jāatbilst tam, ko šobrīd pieņem un attīsta starptautiskā līmeņa IT kompānijas;
 • integrācijas programmatūrai ir jābūt mērogojamai, proti, jābūt iespējai palielināt tās veiktspēju bez sarežģītiem pārprogrammēšanas darbiem, faktiski, samazinot „down time” laiku līdz minimumam, jo šī programmatūras infrastruktūra būs pamatā e-pakalpojumu izpildei un nākotnē tiek plānots nepārtraukts pieaugums gan pakalpojumu elektronizācijā, gan to lietošanas intensitātē;
 • integrācijas programmatūrai ir jābūt ar ražotāja garantētu attīstību perspektīvā;
 • tā kā integrācijas programmatūra vienlaikus būs arī vide, kurā tiks realizēti e-pakalpojumi, jābūt iespējai e-pakalpojumus gan modificēt, gan veidot no jauna, ieguldot pēc iespējas mazāku programmēšanas darbu.

ABC software ir uzkrāta liela integrācijas starpprogrammatūras (middleware) izveidošanas pieredze, kas balstās uz šādiem realizācijas paņēmieniem:

 • tiek izmantota uz servisiem orientēta arhitektūra (Service Oriented Architecture, SOA);
 • e-pakalpojumu un identifikācijas standarts;
 • vienotu standartu izmantošana valsts mērogā e-pakalpojumu un integrācijas projektu izstrāde;
 • centralizēto XML shēmu, Informācijas sistēmas (IS) servisu un e-pakalpojumu publisko katalogu lietošana.

ABC software integrācijas risinājumu izveidošanas pieredze balstās uz valsts mērogā integrācijas risinājuma izveidi:

 • Valsts informācijas sistēmu savietotājs (iepriekš zināms kā IVIS — Integrētā valsts informācijas sistēma);
 • E-veselības integrācijas platforma — veselības nozares sistēmu savietotājs.

Visi integrācijas risinājumi balstās uz SOA principu pielietošanu, tiek izmantoti WS-* un SAML standarti. VISS risinājumā plaši izmantojas Microsoft BizTalk risinājuma tehnoloģiskās iespējas:

Attēlā redzami trīs arhitektura līmeņi:

 • Standarta un izstrādātā programmatūra, kas realizē tehnoloģisku platformu integrācijas risinājumam;
 • Standartu stack, kas pamatā izmanto XML, WS-* un SAML standartus;
 • Interneta transporta līmenis — HTTP, HTTPs utt. protokoli.