Nevar izdrukāt šo lapu

EPMS ir programmatūras izstrādes ietvars (framework) un atbilstoša programmatūras komponenšu izstrādes metode vai pieeja, kas nodrošina vienotu, ērtu un salīdzinoši ātru klienta vajadzībām atbilstošas biznesa sistēmas funkcionalitātes realizāciju, izmantojot:

 • Noteiktas jau esošas biznesa koplietošanas komponentes;

 • Industrijas atzītus standartus, tehnoloģijas un labo praksi;

 • DevOps pieeju t.i. programmatūras koda versiju izveidi, koda iepakošanu un piegādi līdz klienta videi ar Docker konteineriem, CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deploy) koda izstrādes un piegādes ķēdes izveidi.


EPMS ietvars nodrošina:

 1. Klienta IT sistēmas izveidi, atbilstoši mikroservisu arhitektūrai, konteinerizējot piegādājamās programmatūras vienības. Izstrādes pieeja paredz, ka konkrētā klienta lietotne tiek izstrādāta kā maza pakalpju kopa, kur katra pakalpe darbojas savā procesā un komunicē savā starpā, izmantojot HTTP protokolu un eksponētos API. Šīs pakalpes tiek uzbūvētas, lai realizētu biznesa vajadzības (kā arī tiek grupētas pēc biznesa domēniem), un tiek neatkarīgi izvietotas/eksponētas kā Docker konteineri ar pilnīgi automatizētiem izvietošanas rīkiem. Šīm pakalpēm ir nodrošināta centralizētā konfigurācijas pārvaldība atbilstoši vadlīnijām; un šīs pakalpes var tikt implementētas dažādās programmēšanas valodās, kā arī, izmantojot dažādas datu glabāšanas tehnoloģijas. No drošības aspektiem fiziska infrastruktūra ir sadalāma izolētās tīkla/loģiskās zonās, starp kurām ir nodrošināta ar drošības taloniem kontrolējama API komunikācijas plūsma.

  Physicial architecture
 2. Starptautiski atzītu standartu vai pieeju izmantošanu:
  • OIDC (OpenID Connect) bāzēts kopējs drošības risinājums;
  • Notikumu bāzēta komunikācija starp biznesa domēniem, īstenojot gan mediatora jeb orķestratora topoloģiju, gan brokera topoloģiju (EDA, Event Driven Architecture);
  • Biznesa klasifikatoru jeb kodifikatoru organizēšana kā kopīgota zināšanu bāze, kura ir modelējama semantiska tīkla veidā
  • Dalītas dokumentu bāzētas krātuves (Document Based Distributed Databases) priekš biznesa datu pārvaldības plūsmām

   

 3. Frontend programmatūras SDK bibliotēku kopumu priekš vienota stila lietotāja saskarņu un biznesa lietojuma loģikas izveides (UI grafiskā dizaina izstrāde nav iekļauta EPMS ietvara tvērumā).

   

 4. Noteiktu tehnoloģiju izmantošanu (savstarpēji vienojoties ar Klientu, sarakstu var papildināt):
  • Datu bāzes serveri (pēc klienta izvēles) – SQL DB (Oracle DB, PostgreSQL, MS SQL), NoSQL DB (MongoDB);
  • Mikroservisu izstrādes tehnoloģijas – Node.js, .NET Core, Java;
  • Web UI – SPA, PWA, React, NPM/Yarn, Gulp, Webpack;
  • Meklēšanas platforma – Elastic Stack (ElasticSearch + LogStash + Kibana + APM);
  • Datu apmaiņas – SOAP, REST bāzēti servisi, ieskaitot GraphQL;
  • Rindošanas brokeris – RabbitMQ;
  • Ātrdarbīgs datu kešs – Redis;
  • Konteinerizācijas risinājums – Docker;
  • Konteineru orķestrācijas platforma – Kubernetes (CNI adapteris – Flannel, Service Mesh adapteris – Istio);
  • DevOps rīki – Azure Devops Server, Jenkins, Nexus, Helm, Git;
  • Drošība – OIDC/OAuth2;
  • Kodu kvalitātes rīki – SonarQube, ESlint, SonarLint.

   

 5. Integrāciju ar citiem neatkarīgiem ABC software produktiem:
  • E-StepControl kā centralizēts lietotāju darbību auditācijas risinājums, kas papildināts ar AI/ML unikāliem pašapmācošiem algoritmiem lietotāju netipisku darbību noteikšanai.
  • E-DocStore kā elektronisko failu krātuve, kas nodrošina jebkāda veida elektronisko dokumentu glabāšanu un tos aprakstošo metadatu apstrādi.

   

 6. Konteinera izveidi katrai biznesa lietojuma versijai, kas realizēta EPMS ietvarā un tās piegādes nodrošināšana pēc DevOps labās prakses ar izveidotu automātisku uzstādīšanu “recepti” jeb konfigurāciju.