Nevar izdrukāt šo lapu

Uzņēmums

Pētījums tiek īstenots Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/004 ietvaros.


NAP2020


Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Glabāšanas iepakojuma pētījumi
  • Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm

 2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.


Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3206250 EUR.


Projekta ietvaros SIA ABC software sadarbībā ar AS "Balticovo" un "SQUALIO Cloud Consulting" realizē pētījumu projektu Nr.28 "Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide" īstenošanu laika periodā no 2017.gada 21. augusta līdz 2017.gada 31.decembrim.Dējējvistas tiešā mērā nosaka uzņēmuma produktivitāti un rentabilitāti. Līdztekus barības izmaksām dējējvistu uzturēšanu saistītās izmaksas ir lielākās izmaksu pozīcijas olu ražošanas procesā. Spēja agrīni prognozēt jebkādas potenciālās novirzes kopējā olu ražošanas apjomā un to ietekmējošos rādītājos var novērst negatīvo izmaiņu cēloņus, pirms tie ir iestājušies (piem., veicot atbilstošu veterināro iejaukšanos). Projekta mērķis ir radīt dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un anomāliju agrīnās atklāšanas ietvara demonstrācijas tehnoloģisko pamatni, nosakot tipiskākos ietekmējošos rādītājus, to mērīšanas automatizācijas iespējas, priekšapstrādes ieteicamos paņēmienus un tehnoloģiskos risinājumus, izmantojot par paraugu AS "Balticovo" eksistējošos ražošanas procesus un datus. Projekta rezultātā izveidotā eksperimentālā metode un tehnoloģiskie risinājumi, kas atbilst tehnoloģijas gatavības līmenim TRL5, paredzēti turpmākajiem pētījumiem gala risinājuma izveidošanas nolūkā.