Nevar izdrukāt šo lapu

e-StepControl ir programma, kuru lieto, lai datu aizsardzības nolūkos identificētu informācijas sistēmas lietotāju aizdomīgas darbības, kas nav bijušas raksturīgas viņam iepriekšējā informācijas sistēmas lietošanas periodā. Tās var būt saistītas ar lietotāju pilnvaru pārkāpumu, jeb arī tās var būt veikusi persona, kura ir nelikumīgi ieguvusi lietotāja konta datus.


Šis risinājums palīdzēs informācijas sistēmas pārzinim atklāt gadījumus, kad, piemēram, ir nozagti lietotāja konta dati un lietotāja vārdā ar informācijas sistēmu darbojas kāda cita persona. Vai arī kādu apstākļu dēļ pats lietotājs ir sācis pārkāpt savas pilnvaras sistēmas lietošanā. Ir gadījumi, kad informācijas sistēmu lietotājam ir nepieciešams piešķirt tiesības ar plašu pieejamību sistēmā uzkrātajiem datiem, bet atļauts izmantot šo pieeju ir tikai noteiktos gadījumos, bet ne ikdienā, utt.

Aprakstītās situācijas ir aktuālas ikvienai informācijas sistēmai, kas satur ierobežotas pieejamības datus un e-StepControl ir instruments, kas palīdzēs uzraudzīt informācijas sistēmā uzkrāto datu izmantošanu.


e-StepControl risinājums sniedz sekojošas priekšrocības:

  • Izmantojot e-StepControl, nav nepieciešama papildus middleware un datu bāzes produktu licencēšana;
  • Lai pieslēgtu e-StepControl, uzraugāmajā sistēmā nav nepieciešams veikt izmaiņas;
  • e-StepControl un uzraugāma sistēmā var komunicēt atrodoties attālinātos serveros;
  • Pārkāpējs tiek novērots un identificēts neko par to nezinot;
  • Lietotāju aktivitāšu savākšanas un analīzes iespējas administratoram.