Nevar izdrukāt šo lapu

Modernās tehnoloģijas neizbēgami ienāk mūsu ikdienā. Tehnoloģijas Līdzīgi kā balss pārraidē plaši lietotās analogās ierīces ir nomainījuši moderni tehnoloģiski risinājumi. DocStore ir elektronisko dokumentu glabātuve, kas kā serviss ir pieejams trešās pušu izstrādātājiem, tai skaita izmantojot drošo saskarni (uz WS-* standartu pamata). Elektronisko dokumentu krātuves izveidošanas mērķis ir samazināt datņu pārsūtīšanu starp procesa soļiem vai sistēmām, nodalot datnes no paša ziņojuma. Ziņojumā izmantojot atsauces uz šīm datnēm E-dokumentu krātuvē, būtiski tiek samazināts ziņojuma apjoms, kas apstrādājot tiek pārsūtīts. Datnēm piekļūst tikai procesi, kam tās tiešām ir nepieciešamas. Tiek samazināts arī datu apjoms – samazinās nepieciešamība dublēt datnes, tā vietā var izmantot atsauces uz konkrēto datni e-dokumentu krātuvē.

Datņu glabāšana izmantojot e-DocStore vienkopus atvieglo to administrēšanu – disku vietas izdalīšanu, arhivēšanu.

Visi E-dokumentu krātuves servisi ir izstrādāti ņemot vērā CMIS standartā noteiktās prasības atbilstošajiem pieprasījumiem. Elektronisko dokumentu metadatu glabāšanai tiek izmantota MongoDB, datu glabāšanai pēc klienta pieprasījuma var izmantot gan MongoDB, gan ārēju datu storage, piemēram, lietojot S3 interfeisu.

e-dokumentu krātuve nodrošina šādu pamatfunkciju izpildi:

  • uz objektu identifikatoriem (Id) balstītas CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) operācijas ar dokumentiem krātuvē;
  • Nodrošināt elektronisko dokumentu versiju vēsturi;
  • Vadīt elektronisko dokumentu glabātavas darba auditu;
  • Izpildīt elektronisko dokumentu arhivēšanu;